השוואת מחירי ביטוח מקיף

תאריך התחלת הביטוח
פרטי הרכב

(לא חובה להקליד מספר רכב אך מידע זה יכול לסייע לנו לאתר את קוד הדגם המתאים)
פרטי הנהגים
פרטי העבר הביטוחי
עבר ביטוחי (של בעל הרכב או בן זוג רשום בלבד). מבוטח עד גיל 24 אשר מתגורר באותה כתובת עם הוריו, נהג ברכב הוריו והיה מכוסה ע"פ הפוליסה לביטוח רכוש יכול לעשות שימוש באישור העבר הביטוחי על שם הוריו בצירוף טופס הצהרה והעתק הפוליסה.
שנה אחרונה:
שנה שניה:
שנה שלישית:
בשלוש שנים אחרונות:
פרטי קשר:
הערות ובקשות: